Sinds begin 2018 heeft de Stichting Veteranen Westland de beschikking over onze locatie in de Terwebloem en is er met man en macht gewerkt om van een casco-ruimte, een inmiddels fantastisch ontmoetingscentrum te maken. Wij zijn alle vrijwilligers enorm dankbaar voor de hulp, hetzij in materieel, hetzij in vrije uren, welke er besteed zijn. Zonder hen hadden wij nu niet dit gezellig onderkomen. U kunt op onze agenda zien welke activiteiten er wanneer plaatvinden. Als u eens een kijkje wilt nemen in ons ontmoetingscentrum, neem dan contact op met één van de bestuursleden voor een afspraak.
Het VOCW vervult de volgende functies:

1

Ontmoetingscentrum waar het hele jaar door veteranen onder elkaar kunnen zijn.

2

Eventorganisatie  /cateraar samenhangende met de locatie.

3

Dienstencentrum voor veteraan georiënteerde diensten en zorg (0de lijns)

4

Informatiecentrum voor informatie over zaken, diensten, services, mogelijkheden, rechten en plichten van veteranen en hun familie.

Sponsoren

Wij zijn trots op onderstaande sponsoren.