Laatste nieuws   

 

Wij zijn blij te kunnen meedelen, dat Stichting Veteranen Westland de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft verkregen. Hierdoor zijn giften aan onze stichting aftrekbaar voor de belasting. Mocht u ons een financieel warm hart toewensen, dan kunt u de gift overmaken naar bankrekeningnummer NL58RABO 0305 8970 47 t.n.v. Stichting Veteranen Westland.  

Voor meer informatie over giften, klik op  ANBI document

 

 


——————————————————————————————————————————————————————————————–

Sponsoren

Wij zijn trots op onderstaande sponsoren.