Activiteiten:

De activiteiten zijn onderverdeeld in de agenda met komende zaken, de evenementen welke reeds hebben plaatsgevonden staan in ons foto album.

Veteranen Westland:

De diensten en services die worden ontwikkeld of al worden aangeboden zijn gedefinieerd per doelgroep:

Veteranen en hun familie

In deze context wordt met “Veteranen” primair de mensen bedoeld met een militair verleden én hun familie. Uiteraard zijn we er ook voor iedereen die een geüniformeerd werkend leven heeft of heeft gehad, zoals brandweerlieden, politie en dergelijke. De diensten en services voor Veteranen zijn geconcentreerd rondom de volgende functies van het VOCW:

Ontmoetingscentrum

Ontmoetingscentrum waar het hele jaar door veteranen onder elkaar kunnen zijn;
Eventorganisatie/cateraar samenhangende met de locatie;

Dienstencentrum

Dienstencentrum voor veteraan georiënteerde diensten, services en zorg (0de ), die in samenwerking met belanghebbenden zoals zorginstellingen en het Veteranen Instituut
worden geleverd;

Informatiecentrum

Informatiecentrum voor alle informatie over zaken, diensten, services, mogelijkheden, rechten en plichten van veteranen en hun familie;
Belangenvereniging van veteranen en hun familie in het Westland en omgeving.

Het doel van Veteranen Westland

.

Het Ministerie heeft de volgende definitie voor veteraan op haar website (https://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen/wie-zijn-veteraan) gepubliceerd:

“Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.” Dit betekent dat alleen diegenen die als militair het Koninkrijk hebben gediend bij binnenlandse en/of buitenlandse missies onder oorlogs­omstandigheden als veteraan kwalificeren. Er is een ondergrens van tenminste 30 aaneenge­sloten dagen om de veteranen status te verkrijgen.

Door de Stichting wordt een iets ruimere definitie van het begrip “Veteranen” gehanteerd dan het Ministerie van Defensie hanteert. Voor de Stichting zijn Veteranen primair de mensen met een militair verleden én hun familie. Uiteraard zijn we er ook voor iedereen die een geüniformeerd werkend leven heeft of heeft gehad, zoals brandweerlieden, politie en dergelijke.

Partijen in de omgeving van veteranen (belanghebbenden)

.

Er zijn verschillende publieke en private partijen die aan Veteranen diensten verlenen, zoals het Veteranen Instituut (-loket en -platform), zorginstellingen, lokale en regionale over­he­den, verschillende veteraan of militair georiënteerde stichtingen en verenigingen. De Stichting biedt diensten en services aan vanuit een vorm van samenwerking met deze partijen vanuit volgende functies van het VOCW:
Informatiecentrum verzamelt en distribueert alle informatie over zaken, diensten, services, mogelijkheden, rechten en plichten van veteranen en hun familie en verwijst zo nodig naar de geëigende belanghebbende;
Kapstok voor wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de huidige en toekomstige veteranen in geheel Nederland;
Initiator en mede-ontwikkelaar van een template voor de realisatie van een regionaal VOC die relevant, herhaalbaar en financieel en operationeel robuust is. Onder ander door een test-locatie te zijn voor veteraan gerelateerde ontwikke­lingen van stakeholders of van een samenwerking daarmee.
Actieve distributie van zorgkennis en ervaringen met betrekking tot veteranen, veteraan specifieke symptomen en veteraan onderlinge oplossingen.

Sponsoren

Wij zijn trots op onderstaande sponsoren.