Veteranen Westland:

De diensten en services die worden ontwikkeld of al worden aangeboden zijn gedefinieerd per doelgroep:

Veteranen en hun familie

In deze context wordt met “Veteranen” primair de mensen bedoeld met een militair verleden én hun familie. Uiteraard zijn we er ook voor iedereen die een geüniformeerd werkend leven heeft of heeft gehad, zoals brandweer-, politie- en ambulancepersoneel. De diensten en services voor Veteranen zijn geconcentreerd rondom de volgende functies van het VOCW:

Ontmoetingscentrum

Ontmoetingscentrum waar het hele jaar door veteranen onder elkaar kunnen zijn;
eventorganisatie/cateraar samenhangende met de locatie;

Dienstencentrum

Dienstencentrum voor veteraan georiënteerde diensten, services en zorg (nuldelijns), die in samenwerking met belanghebbenden zoals zorginstellingen en het Veteranen Instituut worden geleverd. Hierbij dienst vermeld te worden, dat wij buiten de eerder genoemde nuldelijns hulp, doorverwijzen naar de officiële instanties. 

Informatiecentrum

Informatiecentrum voor informatie over zaken, diensten, services, mogelijkheden, rechten en plichten van veteranen en hun familie;
Belangenvereniging van veteranen en hun familie in het Westland en omgeving.

Veteranen

Het Ministerie heeft de volgende definitie voor veteraan op haar website (https://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen/wie-zijn-veteraan) gepubliceerd:

“Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.” Dit betekent dat alleen diegenen die als militair het Koninkrijk hebben gediend bij binnenlandse en/of buitenlandse missies onder oorlogs­omstandigheden als veteraan kwalificeren. Er is een ondergrens van tenminste 30 aaneenge­sloten dagen om de veteranen status te verkrijgen.

Door de Stichting wordt een iets ruimere definitie van het begrip “Veteranen” gehanteerd dan het Ministerie van Defensie hanteert. Voor de Stichting zijn Veteranen primair de mensen met een militair verleden én hun familie. Uiteraard zijn we er ook voor iedereen die een geüniformeerd werkend leven heeft of heeft gehad, zoals brandweerlieden, politie en dergelijke.

Partijen in de omgeving van veteranen (belanghebbenden)

Er zijn verschillende publieke en private partijen die aan Veteranen diensten verlenen, zoals het Veteranen Instituut (-loket en -platform), zorginstellingen, lokale en regionale over­he­den, verschillende veteraan of militair georiënteerde stichtingen en verenigingen. De Stichting biedt diensten en services aan vanuit een vorm van samenwerking met deze partijen vanuit volgende functies van het VOCW:
Informatiecentrum verzamelt en distribueert op verzoek informatie over zaken, diensten, services, mogelijkheden, rechten en plichten van veteranen en hun familie en verwijst zo nodig naar de geëigende instantie.

 

 

Sponsoren

Wij zijn trots op onderstaande sponsoren.