Stichting Veteranen Westland

De Stichting Veteranen Westland (hierna te noemen de Stichting) werd op 25 augustus 2015 notarieel opgericht door de bestuursleden Kees Verkade, Michel van Zwet en Ellen Siersma.

De Stichting heeft ten doel:

Respect en waardering tot uiting brengen voor veteranen namens de Westlandse samenleving. Het bevorderen van onderlinge contacten tussen jongere en oudere veteranen in met name, doch niet uitsluitend Westland Het doorverwijzen van veteranen naar deskundige zorginstanties. Om haar doelstelling te realiseren exploiteert de Stichting een zelfstandige locatie in het Terwebloem-complex in Poeldijk, één van de zorglocaties van de Stichting Pieter van Foreest. Vanuit het zogeheten Veteranen Ontmoetingscentrum Westland (VOCW) wordt een verscheidenheid aan diensten en services aangeboden.

De statuten zijn op verzoek te lezen in het VOCW. Tevens kunnen wij vermelden dat de bestuursleden hun functie onbezoldigd vervullen.

Bestuur:

.Het bestuur stelt zich aan u voor:

Kees Verkade, voorzitter

Kees is werkzaam in de zorg als technisch medewerker en is tevens nuldelijns hulpverlener.
Hij heeft zijn dienstplicht vervuld bij de 19 Afdva (85-4), waarbij hij een reünie
heeft georganiseerd waarbij er 650 oudgedienden aanwezig waren.
Hier kwam hij in contact met veteranen en dit was de start om er te zijn
voor de veteranen in Gemeente Westland.

 

 

Telefoon: 06 – 291 600 56
E-mail : verkaveltje@kpnplanet.nl

Michel van Zwet, secretaris

Michel is vanaf 1978 werkzaam geweest binnen het korps Mariniers. Hierin heeft hij diverse leidinggevende functies vervuld en is op meerdere (5) uitzendingen geweest. In 2012 is hij met functioneel leeftijdsontslag gegaan. Dat Michel niet stil kan zitten blijkt wel uit het feit dat hij ook nog als recruiter werkt voor Verebus en als operationeel / logistiek manager bij Special Forces in Business, een outdoor coachings bedrijf. Michel is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Telefoon: 06 – 295 237 19
E-mail : sud.08@hotmail.com

Jan Kerkhof, penningmeester

Jan is zelfstandig ondernemer en verleent diensten aan derden op het gebied van inkoop en logistiek. Hij raakte geïnteresseerd door Michel van Zwet, toen hij in 2015 kennis maakte met de Stichting Veteranen Westland. Naar bijeenkomsten gegaan en meer en meer betrokken geraakt bij het wel en wee van veteranen. Zij verdienen ons respect. En dat geldt bij hem niet alleen voor militairen, maar ook voor politie- ambulance- en brandweerpersoneel.

Telefoon: 06 – 524 070 73
E-mail : jkh@kabelfoon.net

Peter Coomans, adviseur

Peter is vanaf 1978 werkzaam geweest binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar).
Binnen de KMar heeft hij diverse functies vervuld. Hij is in 1999/2000 op uitzending geweest naar Bosnië (BiH) SFOR. In 2015 is hij met Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) gegaan.
Momenteel is hij nog actief als adviseur binnen het VOCW en bestuurder binnen de Stichting van Houten en Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Telefoon: 06 –  484 269 92

E-mail: cootjep57@gmail.com

Sponsoren

Wij zijn trots op onderstaande sponsoren.